CERAB tehnika

Rekonstrukcija aortoilijačne bifurkacije prekrivenim stentovima

Srijeda, 24.03.2021.

dr. sc. Tomislav Krpan, dr. med.

dr. sc. Tomislav Krpan, dr. med.
KBC Sestre Milosrdnice

dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.

dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
KBC Zagreb

Hands-on

Potrebna razina prethodnog znanja i iskustva: srednja do napredna

Ciljevi hands-ona:

  • Navesti indikacije za endovaskularno liječenje aortoilijačnog segmenta
  • Objasniti principe tehnike CERAB – rekonstrukcija aortne bifurkacije stent graftovima
  • Izložiti kako isplanirati CERAB na CT angiografiji i odabrati prikladne stent graftove
  • Nabrojati i objasniti koji stent graftovi na tržištu mogu poslužiti za CERAB
  • Nabrojati i objasniti koje uvodnice, žice vodilje, katetere i balone izabrati kod CERAB
  • Kroz praktične primjere i komentare polaznicima korak po korak objasniti postupak CERAB i kako ga izvesti u rutinskom radu
  • Omogućiti sudionicima potpune informacije kako bi nakon radionice kritički i samostalno mogli donijeti odluku o indikaciji i mogućnosti izvođenja postupka CERAB

Kome je hands-on namijenjen:

  • Endovaskularnim specijalistima koji rutinski izvode intervencije na aortoilijačnom segmentu, a koji su zainteresirani za učenje i produbljivanje znanja o mogućnostima endovaskularne rekonstrukcije aortne bifurkacije stent graftovima.
16:00–16:15Tehnika CERAB i indikacije za endovaskularnu rekonstrukciju aortoilijačnog segmenta
dr. sc. Tomislav Krpan, dr. med.
16:15–16:30Kako na CT angiografiji isplanirati CERAB i odabrati prikladan materijal?
dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
16:30–16:50ʺCases in the boxʺ - principi izvođenja postupka CERAB kroz prikaz intervencija
dr. sc. Tomislav Krpan, dr. med. i dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
16:50–17:00Pitanja i odgovori
Svi sudionici
17:00-17:15Zaključci i pozdravna riječ

HLK bodovi

Sudjelovanje je bodovano od strane Hrvatske liječničke komore temeljem Pravilnika o usavršavanju; aktivni sudionici 4 bodova, pasivni sudionici 3 boda.
Za dobivanje HLK bodova potrebno je sudjelovati na minimalno 70% seminara.