Disekcija aorte tip B

Utorak, 28.09.2021.
18:00-19:15

PREDAVAČI:

doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.

doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
Klinika za kardiovaskularne bolesti Magdalena

Zvonimir Ante Korda, dr. med.

Zvonimir Ante Korda, dr. med.
Klinika za kardiovaskularne bolesti Magdalena

prof. dr. sc. Joško Bulum, dr. med.

prof. dr. sc. Joško Bulum, dr. med.
Klinički bolnički centar Zagreb

prim. doc. dr. sc. Predrag Pavić, dr. med.

prim. doc. dr. sc. Predrag Pavić, dr. med.
Klinički bolnički centar Zagreb

Online seminar (webinar)

Potrebna razina prethodnog znanja i iskustva sudionika: temeljna do napredna

Ciljevi webinara:

  • Prezentirati suvremenu nomenklaturu i definiciju disekcije aorte
  • Prikazati epidemiološke podatke i čimbenike rizika za nastanak disekcije aorte
  • Pokazati prognozu bolesnika s disekcijom aorte tip B ovisno o tipu disekcije kao i načinu liječenja
  • Objasniti indikacije za endovaskularno, kirurško i konzervativno liječenje bolesnika sa disekcijom tip B
  • Prikazati postavljanje indikacije, planiranje i provođenje endovaskularnog liječenja disekcije tip B
  • Objasniti kasne komplikacije neliječene i liječene disekcije tip B
  • Prikazati indikacije i modalitet kiruškog liječenja disekcije tip B kao i kasnih komplikacija disekcije tip B
  • Prikazati mogućnosti hibridnog pristupa (kirurški + endovaskularno) disekciji tip B

Kome je webinar namijenjen:

  • Svim intervencionistima, vaskularnim i kardijalnim kirurzima (neovisno o stupnju edukacije) koji su uključeni u program zbrinjavanja bolesnika s akutnim aortalnim sindromom odnosno disekcijom aorte.
18:00-18:05Uvodna riječ
doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
18:05-18:20Disekcija tip B – Što, kako i kada?
Zvonimir Ante Korda, dr. med.
18:20-18:35Endovaskularno liječenje B disekcije – indikacije i izvođenje procedure
prof. dr. sc. Joško Bulum, dr. med.
18:35-18:50Endovaskularno liječenje B disekcije – planiranje procedure „tips and tricks“
doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
18:50-19:05Hibridno liječenje B disekcije
prim. doc. dr. sc. Predrag Pavić, dr. med.
19:05-19:15Zaključci i diskusija

HLK bodovi

Sudjelovanje će biti bodovano od strane Hrvatske liječničke komore temeljem Pravilnika o stalnoj medicinskoj izobrazbi.
Za dobivanje HLK bodova potrebno je sudjelovati na minimalno 70% webinara.

Registracija je zatvorena.
Snimljeni online seminar će biti dostupan uskoro.