Kako izvesti standardni EVAR?

Korak po korak - od planiranja do implantacije

Utorak, 16.02.2021.

doc. dr. sc. Marko Ajduk, dr. med.

doc. dr. sc. Marko Ajduk, dr. med.
Klinička bolnica Dubrava

doc. dr. sc. Igor Končar, dr. med.

doc. dr. sc. Igor Končar, dr. med.
Klinički centar Srbije

Hands-on

Potrebna razina prethodnog znanja i iskustva: Srednja

Ciljevi hands-on-a:

  • Definirati postupak EVAR i standardni EVAR
  • Objasniti kada i kome se može izvesti endovaskularno liječenje aorte (EVAR)
  • Objasniti što je nužno u planiranju standardnog EVAR-a (dijagnostički, materijali, vještine)
  • Prikazati načine učenja i vježbanja sustava za standardni EVAR prije implantacije na ljudima (na modelu, na materijalima "for non human use", simulator)
  • Prikazati u stvarnosti implantaciju standardnog sustava za EVAR od žilnog pristupa, preko implantacije do zatvaranja mjesta pristupa – "case in the box"
  • Omogućiti sudionicima potpune informacije kako bi nakon radionice kritički i samostalno mogli donijeti odluku o indikaciji i mogućnosti izvođenja standardnog EVAR-a

Kome je hands-on namijenjen:

  • Specijalistima koji izvode endovaskularne intervencije i vaskularnim kirurzima koji izvode otvoreno-kirurško zahvate, a koji su zainteresirani za učenje i produbljivanje znanja o minimalno-invazivnom endovaskularnom liječenju aorte korištenjem intervencijskih tehnika i alata.
16:00–16:10EVAR i standardni EVAR
Uvod i definicije
doc. dr. sc. Marko Ajduk, dr. med.
Rasprava
16:10–16:30Standardni EVAR – O čemu moramo voditi brigu u planiranju?
doc. dr. sc. Marko Ajduk, dr. med.
Rasprava
16:30–16:50ʺCase-in-the boxʺ Implantacija sustava za standardni EVAR u rutinskoj praksi – korak po korak
doc. dr. sc. Igor Končar, dr. med.
Rasprava
16:50–17:15ʺza EVAR ili nije za EVARʺ
Prikazi CT aorte, EVAR intervencija i ʺcase-basedʺ rasprava
doc. dr. sc. Igor Končar, dr. med. i doc. dr. sc. Marko Ajduk, dr. med.
17:15-17:25Pitanja i odgovori
Svi sudionici
17:25-17:30Zaključci i pozdravna riječ