Farmakoterapija prije i nakon endovaskularne intervencije kod periferne arterijske bolesti

Od preporuka do primjene lijeka

Četvrtak, 18.03.2021.

dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
Klinički bolnički centar Zagreb
Klinički bolnički centar Rijeka

prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić, dr. med.
Klinički bolnički centar Osijek

prof. dr. sc. Mislav Vrsalović, dr. med.
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Online seminar (webinar)

Potrebna razina prethodnog znanja i iskustva: temeljna do srednja

Ciljevi webinara:

  • Objasniti zašto je važno na vrijeme prepoznati bolesnike s perifernom arterijskom bolesti (PAB) i odgovarajuće ih liječiti lijekovima
  • Upoznati polaznike s kardiovaskularnim rizikom kod bolesnika s PAB
  • Definirati skupine lijekova koje bolesniku s PAB treba propisati za redovitu primjenu
  • Razjasniti ulogu antiagregacijske terapije kod bolesnik s PAB (optimalna terapija lijekovima, kod endovaskularne intervencije i kod kiruruške revaskularizacije)
  • Objasniti nove mogućnosti u antiagregacijskom liječenju PAB i utjecaj novih antiagregacijskih lijekova na tijek bolesti, kardiovaskularnu i ukupnu smrtnost
  • Upoznati polaznike s preporukama nadležnih europskih stručnih društava o primjerenoj antitrombocitnoj terapiji bolesnika s PAB
  • Omogućiti da polaznici nakon webinara imaju sve informacije potrebne za samostalan odabir antitrombocitnih i antiagregacijskih lijekova i njihovih kombinacija u bolesnika s PAB

Kome je webinar namijenjen:

  • Svi liječnici koji sudjeluju u aktivnom liječenju bolesnika s perifernom arterijskom bolesti: kardiolozi, vaskularni kirurzi, intervencijski radiolozi, dijabetolozi, liječnici obiteljske medicine i specijalizanti navedenih struka.
17:00–17:05Periferna arterijska bolest i kardiovaskularni rizik
dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
17:05-17:25Lijekovi koje bi svaki bolesnik s perifernom arterijskom bolesti trebao imati propisane u terapiji
prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić, dr. med.
Rasprava – pitanja i odgovori
17:25-17:45Antiagergacijska terapija bolesnika prije i nakon endovaskularnih intervencija kod PAB (osvrt na smjernice i COMPASS studiju)
prof. dr. sc. Mislav Vrsalović, dr. med.
Rasprava – pitanja i odgovori
17:45-18:05Novosti u antiagregacijskoj terapiji nakon VOYAGER-PAD studije
dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
Rasprava – pitanja i odgovori
18:05-18:15Diskusija i zaključci

Registracija

 

Tehnički organizator
Moment events d.o.o.
Kontakt osoba: Veronika Jurić
E: veronika.juric@moment.hr
M: 098 594 281