Ima li mjesta metodama intravaskularnog oslikavanja u endovaskularnim intervencijama

Nova perspektiva intervencija

Ponedjeljak, 13.12.2021.
17:30-18:30

PREDAVAČI:

dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.

dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
Klinički bolnički centar Zagreb

doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.

doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
Klinički bolnički centar Zagreb
Klinički bolnički centar Rijeka

doc. dr. sc. Miran Jeromel, dr. med.

doc. dr. sc. Miran Jeromel, dr. med.
Opća bolnica Slovenj Gradec

Webinar

Potrebna razina prethodnog znanja i iskustva sudionika: srednja do napredna

Ciljevi webinara:

  • Navesti metode intravaskularnog oslikavanja koje se koriste u kliničkoj medicini
  • Opisati fizikalnu osnovu intravaskularnog ultrazvuka (IVUS) i optičke koherentne tomografije (OCT)
  • Pojasniti razliku između ekstravaskularnog (EVUS) i intravaskularnog ultrazvuka (IVUS)
  • Opisati, nabrojati i pojasniti razliku između IVUS i OCT uređaja i katetera
  • Definirati ulogu IVUS i OCT u strategiji i odlučivanju kako liječiti promjene na aorti i perifernim arterijama
  • Nabrojati indikacije gdje se metode IVUS i OCT koriste i gdje imaju dodatni potencijal
  • Navesti dodatnu vrijednost intravaskularnog oslikavanja u procjeni rezultata endovaskularnog liječenja

Kome je webinar namijenjen:

  • Užim specijalistima intervencijske radiologije, specijalistima radiologije, kardiologije i vaskularne kirurgije koji žele saznati i/ili dodatno produbiti znanje o ulozi intravaskularnog oslikavanja aorte i perifernih arterija u dijagnostici i liječenju endovaskularnim pristupom.
17:30-17:50Primjena intravaskularnog ultrazvuka (IVUS) tijekom endovaskularnih procedura na aorti i perifernim arterijama
doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med
17:50-18:10Optička koherentna tomografija (OCT) perifernih arterija - potencijalna metoda
dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
18:10-18:20Moja prva iskustva s OCT oslikavanjem u perifernoj arterijskoj bolesti
doc. dr. sc. Miran Jeromel, dr. med.
18:20-18:30Zaključci i pozdravna riječ

HLK bodovi

Sudjelovanje će biti bodovano od strane Hrvatske liječničke komore temeljem Pravilnika o stalnoj medicinskoj izobrazbi.
Za dobivanje HLK bodova potrebno je sudjelovati na minimalno 70% webinara.