Opće informacije

Venue

Hilton Garden Inn Zagreb
A: Radnička 21, Zagreb
T: +385 1 6042730

Predavanje će se održavati na 8. katu.

Smještaj

Smještaj će biti osiguran u hotelu Hilton Garden Inn od 13.-15.10.2022. godine.
Check-in: 15:00 h
Check-out: 12:00 h

Parking

Hotel ima osigurani parking za goste hotel na sjevernoj strani hotela ili u podzemnoj garaži na razini -1.
1 sat parkinga: 12,00 kn
Dnevna karta: 120,00 kn
Parking se plaća na recepciji hotela.

Registracija

Sudjelovanje je slobodno za sve sudionike.
Svi sudionici se trebaju registrirati za sudjelovanje putem registracijskog formulara.

Službeni jezik

Službeni jezici sastanka su Hrvatski i Engleski.

Wi-Fi

Wi-Fi je dostupan u cijelom hotelu, bez dodatne nadoplate.