Pula, Hotel Park Plaza Histria

30.11.2019.

Lokalni predavači:

 • Krešimir Milas, dr. med. / specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije
 • Daglas Dodić, dr. med. / specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije
 • Bogdan Radaković, dr. med. / specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

HEVI predavači:

 • dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med. / specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije
 • doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med. / specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije
 • doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med. / specijalist interne medicine, subspecijalist kardiologije

Znanstveni odbor:

 • doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
 • doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med.
 • dr. sc. Tomislav Šipić, dr. med.
 • dr. sc. Damir Halužan, dr. med.
 • doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med.

Organizacijski odbor:

 • dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
09:30-10:00Registracija
10:00-10:15Uvodna riječ - važnost periferne arterijske bolesti i ideja HEVI
dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
10:15-10:30Periferna arterijska bolest i kardiovaskularni rizik
Krešimir Milas, dr. med.
10:30-10:45Uloga statina u liječenju periferne arterijske bolesti
Daglas Dodić, dr. med.
10:45-11:00Idealna kombinacija antihipertenzivnih lijekova u liječenju arterijske hipertenzije u bolesnika sa perfiernom arterijskom bolesti
Bogdan Radaković, dr. med.
11:00-11:45Pauza za kavu
11:45-12:00Endovaskularno liječenje periferne arterijske bolesti – što sve endovaskularna medicina predstavlja
dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
12:00-12:15Endovaskularno liječenje femoropoplitealnih i infrapoplitealnih lezija - borba za ekstremitet
doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med.
12:15-12:30Endovaskularno liječenje aorte i arterija zdjelice
doc. dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med.
12:30-13:30Okrugli stol - kako lokalno unaprijediti liječenje periferne arterijske bolesti
Daglas Dodić, Igor Grgorinić, Tomislav Jakljević, Tomislav Krčmar, Krešimir Milas, Igor Mirković, Bogdan Radaković, Vjekoslav Tomulić, Renato Vidos
13:30-14:30Ručak

Radionica je odobrena od strane MedTech-a.

Registracija je zatvorena

Zahvaljujemo svim sudionicima na prijavama.