Slavonski Brod, Gradska Knjižnica

07.12.2019.

Lokalni predavači:

 • prof. prim. dr. sc. Blaženka Miškić, dr. med.
 • izv. prof. dr. sc. Kristina Selhofer Relatić, dr. med.
 • Katica Cvitkušić Lukenda, dr. med.

HEVI predavači:

 • Tomislav Krčmar, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • Krešimir Gabaldo, dr. med.

Znanstveni odbor:

 • prof. prim. dr. sc. Blaženka Miškić, dr. med.
 • izv. prof. dr. sc. Kristina Selhofer Relatić, dr. med.
 • doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • Tomislav Krčmar, dr. med.
 • dr. sc. Vjekoslav Tomulić, dr. med.
 • Krešimir Gabaldo, dr. med.
 • Zvonimir Ante Korda, dr. med.

Organizacijski odbor:

 • Tomislav Krčmar, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
09:30-10:00Registracija
10:00-10:15Uvodna riječ - važnost periferne arterijske bolesti i ideja HEVI
Tomislav Krčmar, dr. med.
10:15-10:30Povezanost šećerne bolesti i periferne arterijske bolesti
prof. prim. dr. sc. Blaženka Miškić, dr. med.
10:30-10:45Periferna arterijska bolest i kardiovaskularni rizik
izv. prof. dr. sc. Kristina Selhofer Relatić, dr. med.
10:45-11:00Idealna kombinacija antihipertenzivnih lijekova u liječenju arterijske hipertenzije u bolesnika sa perfiernom arterijskom bolesti
Katica Cvitkušić Lukenda, dr. med.
11:00-11:45Pauza za kavu
11:45-12:00Endovaskularno liječenje periferne arterijske bolesti – što sve endovaskularna medicina predstavlja
dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
12:00-12:15Endovaskualrno liječenje femoropoplitealnih i infrapoplitealnih lezija - borba za ekstremitet
Tomislav Krčmar, dr. med.
12:15-12:30Endovaskularno liječenje abdominalne aorte i arterija zdjelice
Krešmir Gabaldo, dr. med.
12:30-13:30Okrugli stol - kako lokalno unaprijediti liječenje periferne arterijske bolesti
Drago Mitrečić, Hrvoje Palinkić, Sanja Jurković, B. Miškić, K. Cvitkušić Lukenda, B. Vujeva, K. Gabaldo, Kristina Selhofer Relatić, T. Krčmar, D. Perkov

Registracija