Hotel Osijek, Osijek

14.10.2023.

Lokalni predavači:

 • prim. Mario Ćurković, dr. med.
 • Damir Kirner, dr. med.
 • prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić, dr. med.

HEVI predavači:

 • Krešimir Gabaldo, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • doc. dr. sc. Tajana Turk, dr. med.

Znanstveni odbor:

 • prim. Mario Ćurković, dr. med.
 • Krešimir Gabaldo, dr. med.
 • Damir Kirner, dr. med.
 • doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić, dr. med.
 • prof. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
 • doc. dr. sc. Tajana Turk, dr. med.

Organizacijski odbor:

 • doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • prof. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
09:30-10:00 Registracija
10:00-10:05 Uvodni dio
10:05-11:30 Panel rasprava
Moderator: dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
Panelisti: prim. Mario Ćurković, dr. med.,
Krešimir Gabaldo, dr. med.,
Damir Kirner, dr. med.,
prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić, dr. med.,
doc. dr. sc. Tajana Turk, dr. med.
11:30-12:00 Pauza za kavu
12:00-13:00 Paralelne radionice
Kako prepoznati perifernu arterijsku bolest u ordinaciji obiteljske medicine?
Damir Kirner, dr. med.
Medikamentno liječenje periferne arterijske bolesti
prof. dr. sc. Kristina Selthofer-Relatić, dr. med.
Važnost tjelesne aktivnosti u liječenju PAB
Krešimir Gabaldo, dr. med.
Adherencija
prim. Mario Ćurković, dr. med.
Amputacije
doc. dr. sc. Tajana Turk, dr. med.
13:00-13:30 Zaključci
13:30-14:30 Ručak


Sudjelovanje će biti bodovano od strane Hrvatske liječničke komore sukladno Pravilniku o stalnom usavršavanju.

Sponzor:

Registracija

Prijavom na radionicu pristajete na uvjete od strane HEVI-a.
Uvjete možete preuzeti ovdje.

 

Tehnički organizator
Moment events d.o.o.
Kontakt osoba: Veronika Jurić
E: veronika.juric@moment.hr
M: 098 594 281