Hotel Briig, Split

17.06.2023.

Lokalni predavači:

 • dr. sc. Mislav Lozo, dr. med.
 • Velimir Pivac, dr. med.
 • Ana Vučković Vukušić, dr. med.

HEVI predavači:

 • doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
 • prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.

Znanstveni odbor:

 • doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
 • dr. sc. Mislav Lozo, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • Velimir Pivac, dr. med.
 • doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
 • prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.
 • Ana Vučković Vukušić, dr. med.

Organizacijski odbor:

 • doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
09:30-10:00Registracija
10:00-10:05Uvodni dio
10:05-11:30Panel rasprava
Moderator: doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
Panelisti: dr. sc. Mislav Lozo, dr. med.,
Velimir Pivac, dr. med.,
prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.,
Ana Vučković Vukušić, dr. med.
11:30-12:00Pauza za kavu
12:00-13:00Paralelne radionice
Kako prepoznati perifernu arterijsku bolest u ordinaciji obiteljske medicine?
dr. sc. Mislav Lozo, dr. med.
Medikamentno liječenje periferne arterijske bolesti
Velimir Pivac, dr. med.
Važnost tjelesne aktivnosti u liječenju periferne arterijske bolesti
doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
Adherencija
Ana Vučković Vukušić, dr. med.
Amputacije
prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.
13:00-13:30Zaključci
13:30-14:30Ručak


HLK
Radionica će biti bodovana od strane Hrvatske liječničke komore: aktivni sudionici 9 bodova, pasivni sudionici 7 bodova.

Sponzor:

Registracija

Prijavom na radionicu pristajete na uvjete od strane HEVI-a.
Uvjete možete preuzeti ovdje.

 

Tehnički organizator
Moment events d.o.o.
Kontakt osoba: Veronika Jurić
E: veronika.juric@moment.hr
M: 098 594 281