Hotel Hilton Garden Inn, Zagreb

11.11.2023.

Lokalni predavači:

 • Mirela Marković, dr. med.
 • dr. sc. Krešimir Martinac, dr. med.
 • prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.

HEVI predavači:

 • doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
 • prof. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.

Znanstveni odbor:

 • doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
 • Mirela Marković, dr. med.
 • dr. sc. Krešimir Martinac, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • prof. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
 • prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.

Organizacijski odbor:

 • doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
 • dr. sc. Dražen Perkov, dr. med.
 • prof. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
09:30-10:00 Registracija
10:00-10:05 Uvodni dio
10:05-11:30 Panel rasprava
Moderator: doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
Panelisti: Mirela Marković, dr. med.,
dr. sc. Krešimir Martinac, dr. med.,
prof. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.,
prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.
11:30-12:00 Pauza za kavu
12:00-13:00 Paralelne radionice
Kako prepoznati perifernu arterijsku bolest u ordinaciji obiteljske medicine?
dr. sc. Krešimir Martinac, dr. med.
Medikamentno liječenje periferne arterijske bolesti
prof. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
Važnost tjelesne aktivnosti u liječenju PAB
doc. dr. sc. Tomislav Krčmar, dr. med.
Adherencija
Mirela Marković, dr. med.
Amputacije
prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.
13:00-13:30 Zaključci
13:30-14:30 Ručak


Sudjelovanje će biti bodovano od strane Hrvatske liječničke komore sukladno Pravilniku o stalnom usavršavanju.

Sponzor:

Registracija je zatvorena.