Stentovi i stent graftovi

Struktura, dizajn, primjena

Petak, 22.01.2021.

Vinko Vidjak

prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.
Klinička bolnica Merkur

Krešimir Štambuk

doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
Klinika za kardiovaskularne bolesti Magdalena

Online seminar (webinar)

Potrebna razina prethodnog znanja i iskustva: Temeljna

Ciljevi webinara:

  • Definirati stent i stent graft i njihovu ulogu u endovaskularnim intervencijama
  • Izložiti kategorije stentova i stent graftova prema materijalima od kojih su građeni
  • Izložiti kategorije stentova i stent graftova prema dizajnu i namjeni
  • Detaljno obrazložiti platforme za implantaciju stentova i stent graftova
  • Objasniti kako odabrati prikladan stent i stent graft u rutinskom radu
  • Objasniti kako precizno postaviti pojedini tip stenta i stent grafta u rutinskom radu
  • Omogućiti da polaznici nakon webinara imaju sve informacije potrebne za samostalan odabir osnovnih tipova stentova i stent graftova u endovaskularnoj intervenciji

Kome je webinar namijenjen:

  • Specijalizantima i specijalistima koji su u početnim fazama edukacije, a koji su zainteresirani za učenje i produbljivanje znanja o stentovima i stent graftovima i njihovoj ulozi u endovaskularnim intervencijama.
16:00–16:20Stent – obična metalna mrežica ili sofisticirani alat za poboljšanje rezultata dilatacije žile?
Uvod, definicije i kategorije
prof. dr. sc. Vinko Vidjak, dr. med.
16:20–16:40Stent graft – kada i kako ga koristiti?
doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
16:40–16:45Pitanja i odgovori
Svi sudionici
16:45–17:00Zaključci i pozdravna riječ