Kada CAS, a kada CEA?

Izazov liječenja stenoze karotidne arterije

Srijeda, 08.06.2022.
18:00-19:00

PREDAVAČI:

prim. dr. sc. Björn Dario Franjić, dr. med.

prim. dr. sc. Björn Dario Franjić, dr. med.
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Vladimir Kalousek, dr. med.

Vladimir Kalousek, dr. med.
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Online seminar (webinar)

Potrebna razina prethodnog znanja i iskustva sudionika: Poznavanje osnovne anatomije, rizične čimbenike aterosklerotskog suženja karotidne arterije, poznavanje glavne simptomatike te osnovnih principa liječenja

Ciljevi webinara:

  • upoznati se sa problematikom pristupa i liječenja karotidne bolesti
  • identificirati bolesnike koji imaju indikaciju za aktivno liječenje (CEA ili CAS)
  • sa kirurške strane dati uvid i upoznati metode kirurškog liječenja
  • dobiti saznanja o trenutnom stanju CEA i CAS kod nas
  • upoznati se sa metodom CAS (potreban materijal i tehnike)
  • upoznati se sa profilom idealnog bolesnika za CAS
  • prikazati pojedine primjere iz kliničke prakse

Kome je webinar namijenjen:

  • Svim liječnicima uključenim u liječenje bolesnika sa suženjem karotidne arterije, specijalistima i specijalizantima vaskularne kirurgije, neurologije, radiologije, kardiologije kao i liječnicima obiteljske medicine.
18:00-18:20 Uloga CEA u liječenju bolesnika sa simptomatskom i asimptomatskom značajnom stenozom karotidne arterije? (osvrt na smjernice i trenutnu praksu u Republici Hrvatskoj)
prim. dr. sc. Björn Dario Franjić, dr. med.
18:20-18:40 Mjesto CAS u liječenju stenoze karotidne arterije uz prikaz kliničkih slučajeva
Vladimir Kalaousek, dr. med.
18:40-18:50 Rasprava
18:50-19:00 Zaključci i pozdravna riječ

HLK bodovi

Sudjelovanje će biti bodovano od strane Hrvatske liječničke komore temeljem Pravilnika o stalnoj medicinskoj izobrazbi.
Za dobivanje HLK bodova potrebno je sudjelovati na minimalno 70% webinara.