Sustavi za zatvaranje mjesta vaskularnog pristupa “Closure Devices“

 

Srijeda, 19.05.2021.

doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.

doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
Klinika za kardiovaskularne bolesti Magdalena

doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med.

doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med.
Klinički bolnički centar Rijeka

Online seminar (webinar)

Potrebna razina prethodnog znanja i iskustva sudionika: temeljna do napredna

Ciljevi webinara:

  • Definirati vrste i tipove sustava za zatvaranje
  • Pokazati koja je uloga i benefit sustava za zatvaranje u suvremenim endovaskularnim intervencijama
  • Objasniti kako odabrati pogodan sustav za određenu endovaskularnu proceduru
  • Pokazati koje su prednosti i mane pojedinih sustava te usporedba karakteristika najčešće korištenih „closure device-a“
  • Detaljno prikazati „korak po korak“ kako uspješno upotrijebiti pojedini sustav za zatvaranje
  • Navesti moguće komplikacije primjene „closure device-a“, kako ih izbjeći i kako ih riješiti
  • Omogućiti da polaznici nakon online seminara imaju sve informacije potrebne za pokretanje programa korištenja sustava za zatvaranje u endovaskularnoj intervenciji

Kome je webinar namijenjen:

  • Svim intervencionistima (neovisno o stupnju edukacije) koji planiraju raditi ili samostalno rade endovaskularne procedure kod kojih je primjereno korištenje sustava za zatvaranje vaskularnog pristupa.
17:00-17:10Podjela i tipovi „closure device-a“ - sustavi koji su promijenili endovaskularnu intervenciju
doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
17:10-17:25„Closure devices“ bazirani na šavu
doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med.
17:25-17:50„Closure devices“ bez šava (bazirani na kolagenu, gelu, principu „čepa“)
doc. dr. sc. Krešimir Štambuk, dr. med.
17:50-18.00Usporedba različitih sustava i kako odabrati optimalan
doc. dr. sc. Tomislav Jakljević, dr. med.
18:00-18:10Diskusija i zaključci

HLK bodovi

Sudjelovanje je bodovano od strane Hrvatske liječničke komore temeljem Pravilnika o usavršavanju; aktivni sudionici 3 boda, pasivni sudionici 2 boda.
Za dobivanje HLK bodova potrebno je sudjelovati na minimalno 70% webinara.