Radionice

Radionice NOGA GLAVU ČUVA je nastavak djelovanja javnozdravstvene akcije kojoj je cilj podizanje svijesti o amputacijama nogu koje su posljedica periferne arterijske bolesti (PAB) i kritične ishemije noge (CLI).
Radionice su namijenjene svim liječnicima koji su uključeni u liječenje PAB (liječnici obiteljske medicine, kardiolozi, radiolozi, vaskularni kirurzi, endokrinolozi).
Cilj radionice je okupiti što je više stručnjaka iz lokalnih sredina, upoznati se sa opasnostima koje nosi sa sobom PAB, podsjetiti se na najnovije stavove u prevenciji i liječenju PAB te posebno dati naglasak na potrebu zajedničkog pristupa različitih struka u cilju što boljeg liječenja bolesnika sa PAB. U radionicama će se obraditi teme kao što su procjena kardiovaskualarnog rizika kod bolesnika sa PAB, adekvatan izbor statina i antihpertenziva u liječenju PAB, a posebno će se diskutirati o ulozi endovaskularnog i kirurškog liječenja u bolesnika sa PAB i CLI.
Tijekom radionica će se u formi okruglog stola okupiti relevantni stručnjaci iz navedenih područja te će se pokušati donijeti smjernice za postupanje sa bolesnicima sa PAB specifične za pojedine lokalitete sa ciljem unapređenja što ranijeg otkrivanja PAB i odgovarajućeg liječenja.