Radionice

Radionice NOGA GLAVU ČUVA su nastavak djelovanja javnozdravstvene akcije kojoj je cilj podizanje svijesti o amputacijama nogu koje su posljedica periferne arterijske bolesti (PAB) i kritične ishemije noge (CLI).
Radionice su namijenjene svim liječnicima koji su uključeni u liječenje PAB (liječnici obiteljske medicine, kardiolozi, radiolozi, vaskularni kirurzi, endokrinolozi).
Cilj radionice je okupiti što više stručnjaka iz lokalnih sredina, upoznati se s opasnostima koje nosi sa sobom PAB, podsjetiti se na najnovije stavove u prevenciji i liječenju PAB te posebno dati naglasak na potrebu zajedničkog pristupa različitih struka u cilju što boljeg liječenja bolesnika s PAB.
U radionicama će se obraditi teme kao što su procjena kardiovaskularnog rizika kod bolesnika s PAB, adekvatan izbor statina i antihpertenziva u liječenju PAB, a posebno će se diskutirati o ulozi endovaskularnog i kirurškog liječenja u bolesnika s PAB i CLI.
Tijekom radionica će se u formi okruglog stola okupiti relevantni stručnjaci iz navedenih područja te će se pokušati donijeti akcijski planovi za postupanje s bolesnicima s PAB specifične za pojedine lokalitete, a s ciljem unaprjeđenja što ranijeg otkrivanja PAB i odgovarajućeg liječenja.

Održane radionice Noga glavu čuva

Noga glavu čuva
Varaždin, 09.11.2019.
Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Noga glavu čuva
Šibenik, 16.11.2019.
Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Noga glavu čuva
Pula, 30.11.2019.
Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Noga glavu čuva
Slavonski Brod, 07.12.2019.
Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Cilj i misija održanih radionica

Četiri Radionice „NOGA GLAVU ČUVA“ su organizirane kao nastavak javnozdravstvene kampanje udruge HEVI za podizanje svijesti o amputacijama nogu koje su posljedica periferne arterijske bolesti (PAB) i kritične ishemije noge (CLI) kao završnog stadija bolesti. Cilj ovih radionica je bio podignuti svijest i educirati liječnike u pojedinim županijskim centrima Republike Hrvatske. Održavanjem sve četiri Radionice cilj i misija su ispunjeni.

Sudionici

Radionice su bile namijenjene liječnicima uključenim u otkrivanje, dijagnosticiranje i liječenje PAB i njezinih posljedica (obiteljska medicina, kardiologija, radiologija, endokrinologija, vaskularna kirurgija). Cilj nam je bio okupiti do 50 sudionika po Radionici. Odaziv liječnika bio je potpun, broj sudionika po Radionici je bio ispunjen u svim gradovima, a u dva grada i značajno premašen. U radionicama je sudjelovalo sveukupno 205 liječnika (180 polaznika i 25 predavača).

Sadržaj i rasprave radionica

Svi planirani sadržaji i rasprave u Radionicama su uspješno izneseni i provedeni. Predstavljeni su iznimno važni aspekti PAB i CLI i to: epidemiologija, kliničko otkrivanje bolesti, dijagnostika bolesti, postupnik za bolesnike s PAB i CLI, kao i mogućnosti liječenja u današnje vrijeme (medikamentozno, endovaskularno i kirurško liječenje). Naglašen je vrlo visoki kardiovaskularni rizik u svih bolesnika s PAB i CLI. Također je naglašena i predstavljena važnost terapije za reguliranje razine lipida u krvi (statini) i reguliranje povišenog arterijskog tlaka (antihipertenzivi) kroz zasebna predavanja. Istaknuta je posebna uloga i mjesto mjerenja pedobrahijalnog indeksa (ABI) u ranom otkrivanju PAB, što u konačnici vodi ispravnom dijagnostičkom i terapijskom pristupu ove visokorizične skupine bolesnika.

HEVI - radionice Noga glavu čuva
HEVI - radionice Noga glavu čuva

Na kraju svake radionice organiziran je Okrugli stol na kojem su sudjelovali lokalni liječnici uključeni u dijagnostiku i liječenje PAB zajedno s predavačima iz udruge HEVI. Na Okruglim stolovima je kroz otvorenu raspravu predstavljena lokalna situacija u pronalaženju i zbrinjavanju bolesnika s PAB i CLI kao i svi problemi povezani s organizacijom sustava rada. Tijekom Okruglih stolova u sva četiri grada čuli smo i prikupili iznimno važne podatke o lokalnoj situaciji u otkrivanju, dijagnostici i liječenju bolesnika oboljelih od PAB i CLI. Ovi korisni podaci će nam služiti da donesemo pravovaljane zaključke i usmjerimo daljnje aktivnosti udruge HEVI u kampanji.

Zaključci

Razmjenom iskustava i činjenica te prikupljenim podacima od liječnika lokalnih zajednica zaključili smo da se u svim gradovima i županijama PAB nedovoljno dijagnosticira. Među rizičnim skupinama bolesnika često se ne pomišlja na PAB i ne provode se preventivni pregledi. Samo grad Slavonski Brod ima u rutinskoj primjeni mjerenje pedobrahijalnog indeksa (ABI) u bolnici. Niti jedan od navedenih gradova, ali niti cijele županije u kojima se nalaze, nemaju organiziranu ambulantu gdje bi se bolesnicima mogao rutinski izmjeriti ABI i na taj način brzo i jednostavno dijagnosticirati PAB. Liječnici obiteljske medicine u svim sredinama opterećeni su velikim brojem upisanih osiguranika i administrativnim poslom. Dodatno su bez mogućnosti mjerenja ABI indeksa jer ne posjeduju uređaje, a ne postoji niti mogućnost obračuna (DTP) mjerenja ABI u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (PZZ) prema HZZO. Iz PZZ su bolesnike prisiljeni slati u specijalističko-konzilijarne (SKZZ) ambulante u bolnicama i to najčešće vaskularnom kirurgu. Vaskularni kirurzi u svim gradovima nemaju tehničke uvjete za dijagnostiku PAB te bolesnike moraju slati najčešće na Radiologiju na obojeni Doppler ultrazvuk (CD UZV) i CT angiografiju (CTA). Pretraga CD UZV je opterećena velikim brojem osiguranika koji se često neopravdano upućuju na pregled vena nogu i bubrežnih arterija, pa su liste čekanja izrazito duge. Endovaskularno liječenje PAB i CLI dostupno je u ograničenom broju bolesnika u Varaždinu, Slavonskom Brodu i Puli. U Šibeniku nema mogućnosti endovaskularnog liječenja bolesnika. Kirurško liječenje je dostupno u svim gradovima i županijama koje smo posjetili, ali se vaskularni kirurzi susreću s čitavim nizom izazova i problema pa najčešće bolesnike s PAB, a poglavito s CLI, upućuju u tercijarne centre liječenja ili se nažalost provodi amputacija dijela ili cijele noge.
Udruga HEVI će i dalje kontinuirano provoditi kampanju „Noga glavu čuva“ s ciljem podizanja svijesti o raširenosti i važnosti PAB kako bi se unaprijedilo prepoznavanje, sprječavanje i liječenje bolesti kao i njezinih teških posljedica.

Datumi novih Radionica „Noga glavu čuva“ dolaze uskoro..